DATERA

Tvůrci řešení EMMA

Našim zákazníkům umožňujeme efektivně ukládat
strukturovaná i nestrukturovaná data a také je pochopit
a nalézat v nich nové souvislosti.

Partnerství

 

DATERA je první a jediný partner společnosti INFINIDAT v České Republice.
DATERA je take oprávněna poskytovat podporu první a druhé úrovně na disková pole InfiniBox.

Čtěte víc

 

Ocenění a certifikace

Partner of the
Year 2015

Watson solutions

World of Watson
Speaker


Las Vegas
2015 & 2016

Gold Business
Partner

Primary Support Provider - Watson, i2 & ECM
Storage Speciality Partner

Působíme na třech
kontinentech

Praha EU

Los
Angeles USA

Singapur SG

Konzultace